gototopgototop

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Faculty Description

มหาวิทยาลัยกรุงเทพปฏิวัติการเรียนการสอนแบบใหม่ ตอบโจทย์อนาคต!  

ความสำเร็จที่เหนือกว่า!  พร้อมทำงานระดับสากลทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือทุกที่ทั่วโลก  
สร้างสรรค์โอกาสแห่งความสำเร็จได้ไม่สิ้นสุด  ด้วยหลักสูตรสองภาษา ไทย-อังกฤษ หรือ Bilingual Program 6 หลักสูตรใหม่!
-  สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

มุ่งสร้างให้คุณเป็นนักบริหารการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจที่มีความแตกต่าง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ด้วยการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ด้านการตลาดแบบเจาะลึก.

-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
กรแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับประเทศอีกต่อไป วันนี้การเปิดเสรีทางการค้าได้เปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันในระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไกลสู่การเป็นนักบริหารธุรกิจระหว่างประเทศรุ่นใหม่ที่พร้อมรับความท้าทายจากการแข่งขันทุกระดับ                   
                               
นักบริหารอนาคตไกล
•    ให้มากกว่าความรู้ในห้องเรียน ด้วยหลักสูตรที่พัฒนาจากโลกธุรกิจ
•    เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงผ่านโครงการ CEMP (Creative Entrepreneurial Marketing Project) ที่ให้นักศึกษาสร้างแบรนด์วางจำหน่ายและสร้างรายได้จริงตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยคณะบัญชี (School of Accounting),
สร้างนักบัญชียุคใหม่  พร้อมทำงานในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ  ในอาเซียนและในระดับโลก
•    สร้างนักบัญชียุคดิจิตอลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านเหนือกว่านักบัญชีทั่วไป  ทั้งด้านบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ  พร้อมทักษะในการคิด  วิเคราะห์  ให้คำปรึกษาแก่องค์กร  สู่บทบาทคีย์แมนคนสำคัญที่พร้อมให้คำปรึกษาผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  
•    มีโอกาสได้งานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก (BIG 4) ตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ ได้แก่ PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitteคณะนิเทศศาสตร์ (School of Communication Arts)
- สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)
จากประสบการณ์ในการสร้างคนโฆษณาที่ใช้ ความคิดสร้างสรรค์นำการตลาดจนเป็นที่ ยอมรับในแวดวงนักการโฆษณา ด้วยหลัก สูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อก้าวสู่การ เป็นนักโฆษณา ผู้บริหารงานโฆษณา และ ครีเอทีฟ ที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)
โดยหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นทั้งภาค ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในการนำความคิดสร้างสรรค์คู่การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิต รายการวิทยุกระจายเสียง (Radio Program Production)

รอบรู้ทุกศาสตร์ด้านการสื่อสาร
•    พัฒนาหลักสูตรโดยมืออาชีพชั้นนำของวงการ  อัพเดทนำเทรนด์เสมอด้วยการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning และ Collaborative Learning
•    ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติจริงกับ Virtual Studio ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (School of Humanities & Tourism Management)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน (Airline Business Management)


เป็นหนึ่งด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
•    นำวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน
•    ฝึกปฏิบัติจริงในเครื่องบินจำลองเทคโนโลยีอนาคต Boeing 787 Dreamliner ใหม่ล่าสุด Top of The Line ที่รองรับเทคโนโลยีอีก 10 ปีข้างหน้า
•    เรียนรู้ท่ามกลางห้องปฏิบัติการภาคพื้นดินที่สมจริง ภายใต้สุดยอดอาคารปฏิบัติการ Tourism Tower ศูนย์รวมความรู้ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่ล้ำสมัย ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก